چنگيز جليلوند، صداي تاثيرگذار ناصر ملك مطيعي و فردين

ساخت وبلاگ
چکیده : پادكست چيست و مزاياي توليد پادكست به گزارش ايسنا، روزنامه فرامنطقه اي راي اليو... با عنوان : چنگيز جليلوند، صداي تاثيرگذار ناصر ملك مطيعي و فردين بخوانید :

 

 پادكست چيست و مزاياي توليد پادكست  به گزارش ايسنا، روزنامه فرامنطقه اي راي اليوم در تحليلي به قلم عبدالباري عطوان نوشت: وقتي كه گفتيم عر ان سياستش را تغيير داده است و در مقابل و محورش سياست باز در پيش گرفته است در حد طالع بيني و يا حدس و گمان نبود و دعوت بن سلمان، وليعهد عر ان از مقتدي صدر براي سفر به عر ان و استقبال گرم از او اين تغيير شروين قطعه اي سياست را تاييد ميكند. همفريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني تچنين دست حامد بهداد،برنده تنديس حافظ و اهداي ان به چنگيز جليلوند  دادن جواد ظريف، وزير خارجه و همتاي عر اني خود يعني عادل الجبير بر تغيير سياست و موضع عر ان تاكيد دارد، سياستيپادكست چيست و مزاياي توليد پادكست  كه به جاي مقابله و جنگ رسانه اي گفت وگو و ديپلماسي را در پيش گرفته است و چه بسا رخ دادن اين رويدادها در چند روز پس از سفر پادشاه عر ان به مراكش و سپردن امورجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران به وليعهد معاني زيادي داشته باشد. نميخواهيم درباره اتفاقات اخير مبالغه دوره دوبله - استاد جليلوند  كنيم. اما زماني كه دكتر صالح بن طاهر بنتن، وزير حج عر ان از رئيس سازمان حج و زيارت دعوت كرد تا به عر ان برود و در مورد دلايل عدم حضور حجاج براي انجام مناسك حج گفت وگو كنند؛ روشن بود كه پادشاهي عر ان خواهان ايجاد روابط با از اين راه و يا راه هاي ديگر بود. تمام اين مشكلات و سوء تفاهم هايي كه باعث شد حجاج سال گذشته به حج نروند برداشته شد، تمام شروط سفر حجاج به عر ان چنگيز جليلوند: اگر اذيت نكنند اوضاع دوبله بهتر مي شود  لغو شد، روند گرفتن رواديد از طريق سفارت در تفريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني تهران كه حافظ منافع عر ان در است تسهيل شد، مشكل تظاهرات يان ه كفار و سركشي هاي حل شد و اخبار شبه تاييد شده اي وجود دارد كه عر ان قبول كرده است تا ديه هاي قربانيان فاجعه منا كه حدود 460 هستند را بپردازد، تمام اين دستاوردها به وجود نميآمد مگر اينكه در دو طرف و به خصوص عر ان انعطاف پذيري شكل گرفته باشد. زندگي شخصي استاد بزرگوار چنگيز جليلوند  تصاوير دست دادن عادل الجبير و جواد ظريف در حاشيه نشست شروين قطعه اي فوق العاده وزراي خارجه سامان همكاري در بول فورا در شبكه هاي اجتماعي

متشر شد و رسمي اعلام كرد كه دو وزير پس از دست دادن با يكديگر پادكست چيست و مزاياي توليد پادكست گفت وگو كردند و به گرمي از همديگر استقبال كردند طوري كه همه را شگفت زده كردند و جواد ظريف در واكنش به اين خبر گفت كه در عرف ديپلماسي اين يك امر عادي است پادكست چيست و مزاياي توليد پادكست  و همچنين من و آقاي جبير دوستي ديرينه اي باهم داريم. آري، دوستي ديرينه وجود دارد اما بيش از سه سال اين دوستي منجر به هيچگونه دست دادن نشد. زيرا روابط و عر ان تيره بود و تا درجه تهديدهاي مستقيم رسيد و پس از حمله به فريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني تسفارت عر ان در تهران روابط اين دو قطع شده بود. به نظر من اگر پادشاهي عر ان در رياض به عادل الجبير چراغ سبز نشان نميداد و خواهان از بين بردن تنش ها با نبود توليد پادكست  عادل الجبير در جلوي دوربين ها با آقاي ظريف دست نميداد و هركس چيزي جز اين ميگويد عر ان و چگونگي تصميم گيري هايش را نميداند. اجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانسوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا اتخاذ اين سياست باز از سوي عر ان در مقابل و ان شيعه عراقي ارتباطي با قطر دارد؟ سوال ديگر نيز به وجود ميآيد كه آيا اين دست دادن ميتواندمقدمه اي براي دست دادن بن سلمان و عبدالملك حوثي، جريان انصار الله يمن باشد چنگيز جليلوند و ماجراي دوبلور شدن  و جنگي كه به مدت دو سال و نيم در جريان است پايان يابد و به صلح منجر شود؟ براي اين دو سوال جواب فوري نداريم و براي ن جواب صبر ميكنيم. اما اتفاقاتي كه رخ دادجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران بسيار مهم هستند و چه بسا در آينده روابط اين دو خوب شود و برجنگ سوريه تاثير بگذارد و دو طرف درك كنند گفت وگو و تفاهم كم هزينهترين راه است. در پايان از انتفاضه اقصي تشكر ميكنم كه باعث به وجود آمدن اين معجزه شد. به گزارش پادكست  ايسنا، دكتر سيدحسن هاشمي در پاسخ به سوال  زهره سادات هاشمي ايسنا درباره شايعاتي مبني بر احتمال عدم حضورش دركابينه دوازدهم گفت: اظهار نظر قطعي در اين زمينه گي به تصميمات در دو هفته آينده دارد و بايد

منتظر باشيم كه درباره اعضاي كابينه آينده كه نياز به اخذ راي دارند، جاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانچه تصميمي گرفته ميشود؛ چراكه نهايتا در اين باره تصميم ميگيرد. بايد هم براي ارايه ليست و هم براي اعلام نظر نمايندگان منتظر باشيم. وي در اين صداي چنگيز جليلوند در فيلم سلام بمبيي درنقش محمدرضا گلزار  باره افزود: هميشه اخبار درست نيست و گاهي اخباري كه پخش ميشود شايعه هم هستند. هاشمي در حاشيه نخستين جشنواره تقدير از بيمارستان هاي برتر در مديريت درمان سكته هاي حاد قلبي و مغزي با حضور در جمع خبرنگاران گفت: شايعترين علت مرگ در به دليل سكته هاي قلبي و مغزي زهره سادات هاشمي است كه حدود ۵۰ درصد مرگ ها از اين موضوع ناشي ميشود؛ به طوريكه ۱۵ درصد مرگ ها مربوط بهپادكست چيست و مزاياي توليد پادكست سكته هاي دوبله زنده استاد چنگيز جليلوند 1  مغزي و ۳۲ درصد مربوط به سكته هاي قلبي هستند. وي افزود: اگر بتوانيم زمان بروز سكته هاي قلبي در مدت يك ساعت و در سكته هاي مغزي سه ساعت بيمار را به مركز درماني برسانيم، ميتوانيم آنها را از مرگ نجات دهيم. هاشمي با بيان اينكه سكته هاي قلبي منجر به ناكارآمدي فرد و يا مرگ او ميشوند و در سكته هايزهره سادات هاشمي مغزي نيز به دليل خونريزي يا بيمار فوت ميكند و يا در ۷۰ درصد موارد دچار نحوه ثبت نام در مسابقه جادوي صدا  معلوليت ميشود، افزود: خدمتي كه در قالب طرح تحول سلامت راه اندازي شده بسيار خوفريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني تب است و منجر به خوشحالي خانواده ها ميشود. اگر بتوانيم اين سرويس را در همه گسترش دهيم بسيار مناسب است. در حال حاضر درمان سكته هاي قلبي و مغزي در ۵۴ بيمارستان وجود دارد و اين نوع درمان پيشرفتهترين كاري است كه در دنيا انجام ميشود. وي ضمن درخواست از رسانه ها و صدا و سيما براي ا ع رساني در جهت شناساندن چنگيز جليلوند: اگر اذيت نكنند اوضاع دوبله بهتر مي شود  علائم اين بيماري ها و راهكارهاي درماني آن به م، گفت: اين برنامه در دوازدهم هم با جديت دنبال ميشود؛ چرا كه ميتوانددر كاهش مرگ و مير و معلوليت بسيار موثر باشد. البته در اين زمينه نقش نيز بسيار حياتشروين قطعه اي ي است و بايد موارد بهداشتي را رعايت كنند تا به بيماري دچار نشوند. اما در كنار ضرورت اصلاح مالي، سوال هاياجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران

ديگري نيز مطرح است؛ اينكه اصلاح مالي دوره پيشرفته دوبله تخصصي - استاد چنگيز جليلوند  بايد در چه  زهره سادات هاشمي سطحي انجام شود؟ آيا اصلاح مالي به تجديد ساختارترازنامه اي فريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني ها محدود ميشود يا لازم است دستگاه هاي مرتبط نيز اصلاحاتي را تجربه كنند؟ قسمت عمده راهكارهايي كه اكنون ارائه ميشود، بر اصلاح صورت هاي مالي ها تمركز دارد. در راهكارهاي پيشنهادي بر ضرورت ارتقاي شفافيت در صورت هاي مالي از طريق اعمال داردهاي بين المللي حسابداري، انجام يابي دارايي ها به صورت سريع، علميفريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني ت چنگيز جليلوند، صداي تاثيرگذار ناصر ملك پادكست چيست و مزاياي توليد پادكستمطيعي و فردين  و به دور از فشارهاي سياسي، اجماع بر رويه اي منطقي و منصفانه بر توزيع زيان انباشته درترازنامه ها و... تاكيد ميشود. اين راهكارها قسمتي از هر برنامه اصلاح براي ساماندهي شرايط ف است. اما در اين دسته از گزارش ها فرض ميشود كه امكان اصلاح محيط نهادي كه ها در آن فعاليت ميكنند - حداقل در كوتاه مدت وجود ندارد- بنابراين بايد با توجه به ظرفيت موجود راهكارهايي براي حل مشكلات استاد چنگيز جليلوند در برنامه هنر دوبله  مالي ارائه كرد.شروين قطعه اي اگر به مشكلات مالي از ديد ديگري نگاه شود، شايد وزن اقدامات پيشنهادي در برنامه اصلاحي تا حدودي تغيير كند. در اينكهترازنامه ها مملو از دارايي هايي است كه بازدهي براي ندارند و حتي آنها بسيار كمتر از دفتري است،ترديدي نيست. از اين رو بخشي از برنامه اصلاح مالي بايد به شفاف سازيترازنامه ها اختصاص يابد. اما اين مشكلات تنها نتيجه و معلول محيط نهادي هستند قوانين و مقررات، پادكست چيست  رويه هاي اداري و سياستگذاري و... مختصات اين محيط نهازهره سادات هاشمي دي را تعيين ميكنند . به عبارت ديگر علت مشكلات موجود را بايد شناسايي و براي رفع آنها اقدام كرد. در غير اين صورت پاكسازي صورت هاي مالي و سامان دادن به ها تنها ميتواندبراي دوره اي مشكلات را تخفيف دهد و بايد انتظار داشت در آينده اي نه چندان فريدون محرابي مستلزم  پرويز پورحسيني دور دوباره مشكلات روي هم انباشته شوند. ساماندهيترازنامه ها بدون توجه به محيط نهادي همانند پادكست چيست  نظ و رنگ آميزي خانه اي است كه بنياني سست دارد و در مقابل ع لي مانند زاجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانلزله ضربه پذير است. ممكن است با اقدامات عاجل برخي مشكلات ناپديد شوند ولي هيچ تضميني وجود ندارد كه اين مشكلات

دوباره نمايان نشوند. بنابراين بايد در كنار مشكلات ها به محيط نهادي كه ها را احاطه كرده است نيز توجه كرد. ع ل متعددي در گذشته وجود داشته است كه ها را از فعاليت ذاتي شان دور ساخته است. بي ثباتي بخش اختلال قيمتي در و دخالت استاد چنگيز جليلوند در برنامه هنر دوبله  هاي برخي از اين ع ل مخرب بوده اند. فقدان يك چارچوب سياستگذاري باعث شده بخش بي ثبات باشد. نرخ هاي تورم بالا و پرنوسان، شاخص هاي بي ثباتي در بخش هستند. چگونه انتظار ميرود نهادهاي فعال در معاملات و قراردادهاي مدت دار خود را بر اساس ريال تنظيم كنند در حالي كه ريال در طول زمان متغير است و راهي براي پيش بيني تغييرات آن وجود ندارد. همين مساله در گذشته باعث شد ها به سمت خريد دوبله فيلم سلام بمبيي در استوديو دوبلاژ چنگيز جليلوند  دارايي هاي واقعي و گذاري در بنگاه هاي توليدي شركت داري ها متمايل شوند؛ حركتي كه به روشني در تضاد با ثبات مالي آنها در بلندمدت قرار دارد. الزام ها براي پرداخت عندالمطالبه سپرده هاي عموم، حكم ميكند كه ها تنها دارايي هايي با سررسيدهاي مشخص و كوتاه مدت اختيار كنند. از اين رو گذاري هاي بلندمدت در دارايي كه فاقد سررسيد است و آن تابعي از شرايط كلان است، به وضوح با استراتژي مزاياي پادكست  هاي تجاري ها در تعارض است. نرخ گذاري گسترده در شبكه از سوي شوراي و اعتبار باعث علامت دهي اشتباه به كليه فعالان شده است. در بخش كه خود از بي ثباتي رنج ميبرد، تعيين دستوري مهمترين قيمت موجود در باعث شده كليه فعاليت هاي با اخلال همراه باشند. فرآيندي كه تمايل دارد نرخ سود اسمي را پايينتر از نرخ سود تعادلي تعيين كند، ها راترغيب كرده تا از ارائه اعتبار به فعالان معتبر اجتناب كنند. از طرف ديگر مازاد تقاضا شروين قطعه اي به واسطه چنگيز جليلوند: سينماي كيميايي را دوست دارم  اعمال سقفاجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران قيمت در وجوه قابل استقراض باعث شده سهميه بندي منابع از روش هاي غيرقيمتي صورت گيرد و مداخلات بيروني در تخصيص منابع ها نقش غالب را ايفا كنند. از طرف ديگر علاوه بر اختلال در تخصيص منابع، نرخ گذاري دستوري در بخش باعث شده ها برخي فعاليت

هاي سودآور خود را پنهان كنند. در حالي كه سودآوري در فعاليت هاي تجاري اصل است و شركت ها  زهره سادات هاشمي براي جذب تمايل دارند خود را سودآور نشان دهند، ها مجبور تست دوبله حضوري استاد چنگيز جليلوند  بودند برخي از هاي خود را كه ناشي از عدم تبعيت از نرخ هاي دستوري است، با در پيش گرفتن رويه هاي غيرشفاف مستتر كنند؛ رويه اي كه در ادامه براي پوشش زيان هاي هنگفت در ها به كار گرفته شد. رويه هاي غيرشفاف در بخش موضوعي نيست كه به تازگي نمايان شده باشد. بسيار پيشتر از اين، فعالان در اين حوزه محدوديت هاي موجود را گوشزد كرده بودند اما انگيزه اي براي مقابله با اين رفتار غيرحرفه اي دوره تخصصي دوبله - استاد چنگيز جليلوند  وجود نداشت. حال كه نتايج تاسف بار اين رويه به صورت عدم توانايي ها در حمايت از توليد بر همه نمايان شده است، امكان سكوت در برابر آن وجود ندارد. اختلال ناشي از قيمت گذاري تنها به بخش محدود نميشود و اين اختلال به ديگر بخش هاي مالي نيز سرايت كرده است. براي حفظ شرايط ناپايدار در گذشته، سياستگذار مجبور شد حتي سقف نرخ سود بر اوراق مشاركت بخش خصوصي اعمال كند و اين مساله باعث شد حتي بخش خصوصي كه توانايي خلق مزاياي توليد پادكست  سودهايي بيشتر از نرخ سود در شبكه را داشت از دسترسي به منابع محروم شود و عملاً اين رفتار به مانعي بزرگ بر توسعه مبدل شد. عدم پاسخگويي به نياز اعتباري متقاضيان باعث شد زمينه براي گسترش مالي غيرمجاز فراهم شود. از آنجا كه اخذ مجوز فعاليت از مركزي مستلزم رعايت تمام مقررات و آيين نامه هاست، مالي كوچكي كه براي ارائه خدمات به سپرده گذاران تاسيس شده بودند، براي فرار از نرخ هاي سود دستوري مزاياي پادكست  و اجتناب از سياست هاي ارشادي تصميم گرفتند بدون حمايت مركزي به فعاليت هاي خود ادامه دهند. گستره كنوني فعاليت هاي اين مالي نشان ميدهد كه مازاد تقاضا در ناشي از نرخ گذاري پايينتر از نرخ سود تعادلي تا چه حد بالا بوده است. بنابراين ايجاد غيررسمي براي فعاليت هاي مالي از ديگر مشكلاتي است كه در نتيجه ايجاد اختلال قيمتي در بخش

ايجاد شده است. اختلالات قيمتي تنها به نرخ هاي دستوري خلاصه نميشود. اكنون به رغم گذاري پادكست  هاي زيادي كه در زيرساخت هاي لازم براي افزايش كارايي پرداخت صورت گرفته است، هزينه استفاده از اين خدمات از سوي مركزي تعيين ميشود و ها نميتوانند متناسب با گذاري انجام شده بازدهي كسب كنند. قيمت پايين و يكسان خدمات در حوزه پرداخت باعث شده مشتريان ها تقاضاي بيشتري براي اين خدمات داشته باشند. در مجموع بايد بيان كرد كه اصلاح در قدم اول نيازمند اصلاح محيط نهادي است كه فعاليت ها را شكل ميدهد. چارچوب سياستگذاري تشويق رقابت و پادكست  احترام به و حذف دخالت هاي بخشي از اقداماتي است كه بايد براي اطمينان بخشي به فعالان و ذي نفعان انجام شود. انجام چنين اصلاحاتي با توجه به حساسيت ايجاد شده در كليه اركان حاكميت، كار چندان دشواري نيست. تقديم لايحه اي كوتاه مشتمل بر تضمين استقلال مركزي و همچنين تعيين ثبات قيمت ها و ثبات مالي به عنوان اهداف مركزي ميتواندگام موثري در اطمينان بخشي به عموم باشد. استقلال مركزي موجب ميشود امكان اختلال در با انگيزه چنگيز جليلوند صداي محمد رضا گلزار در فيلم پر مخاطب سلام بمبئي  هاي سياسي وجود نداشته باشد. به علاوه مركزي بايد چارچوب سياستگذاري و ابزارهاي متناسب با آن را مشخص و تاكيد كند كه از رقابت ميان ها و حمايت ميكند.  زهره سادات هاشمي با اين پيش زمينه است كه اقدامات مركزي در ساماندهي ميتواندضمن كسب اعتماد عمومي به نتايجي ماندگار در منجر شود. منبع : هفته نامه تجارت فردا به گزارش ، شاخص كل تهران طي معاملات روز گذشته با حدود 150 واحدي معادل 18/ 0 درصد مواجه شد و به دوبله فيلم سلام بمبيي در استوديو دوبلاژ چنگيز جليلوند  عدد 81 هزار و 266 واحد رسيد. بر اين اساس سهام پس از ثبت سه هفته صعود، هفته اي منفي با 3/ 0 درصدي شاخص كل را به ثبت رساند.شاخص كل ديروز در حالي با مواجه شد كه شاخص كل هم وزن رفتاري معكوس را در پيش گرفت. به اينترتيب شاخص كل هم وزن افزايش 2/ 5 واحدي معادل 03/ 0 درصدي را به ثبت رساند. اين امر به اين معناست كه اگرچه قيمت نمادهاي بزرگ و شاخص شروين قطعه اي ساز تهران 
 

با مواجه شدند يا بدون تغيير بودند، اما كليت سمت و سويي مثبت داشت. در روزهاي پادكست چيست و مزاياي توليد پادكست  اخير با رخوت معاملات در گروه هاي بزرگتر ، يك بار ديگر توجه گران به نمادهاي كوچكتر جلب شد. در عين حال معاملات در سطح نازلي قرار گرفت. روند كاهشي معاملات سهام كه از معاملات روز دوشنبه آغاز شده بود، ديروز نيز ادامه . معاملات روز گذشته معادل 92 اجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانميليارد بود. در اين شرايط اگرچه محرك هاي داخلي و به ويژه نبود نقدينگي جديد و همچنينترديدها در هاي جهاني به ويژه فلزات پايه پس از اصلاح قيمت هاي اخير اين توليد پادكست  كالاها، قدرت كافي براي ايجاد تحرك در كليت سهام ندارند، اما اين امكان وجود دارد كه محرك هاي سياسي، تهران را دستخوش تغييراتي كنند. به نظر ميرسد روندهاي قيمتي كه در روزهاي اخير در برخي نمادها شكل گرفته ، نشانگر نوعي خوش بيني محتاطانه از سوي گران سهام باشد. شايد همين موضوع سبب افزايش تمايل به خريد در نمادهاي كوچكتر شده است. تحركات مثبت در لحظات پاياني افزايش تمايل به خريد در نمادهاي كوچكتر در پايان ساعات ويدئويي از كلاس هاي دوبلاژ استاد چنگيز جليلوند  معاملاتي روز گذشته قابل مشاهده بود؛ بر اين اساس در حالي كه ديروز با كمبود نقدينگي،ترديدهاي سياسي، نگراني ها از اصلاح قيمت ها در هاي جهاني و ريسك هاي تكنيكال ناشي از عدم توانايي شاخص كل در شكست سقف 16ماهه، همراه بود، اما اين موضوع در پايان معاملات تغيير مسير داد و جاي خود را به تقاضا در برخي نمادها داد. بر اين اساس ديروز در ساعات پاياني معاملات خريد هايي در نمادهاي خودرويي و سيماني تشكيل شد. البته اين تقاضا استاد چنگيز جليلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان  افزايش قيمت نمادها را به دنبال نداشت، اما به افزايش تعداد مبادلات در اين نمادها ختم شد.اين موضوع در دو سناريو قابل بررسي است: در سناريوي اول به نظر ميرسد اصلاح ديروز به عنوان فرصتي مناسب براي خريد بوده است؛ به اينترتيب فعالان نه تنها به قيمت ها در دو روز اخير توجه زيادي نشان ندادند، زهره سادات هاشمي  بلكه جسارت بيشتري براي خريد پيدا كردند. اين خريد ها دقايق پاياني ميتواندبه عنوان عاملي مثبت شروين قطعه اي در آغاز معاملات روز يكشنبه

باشد. نحوه ثبت نام در مسابقه جادوي صدا  البته اين موضوع گي به مراسم تحليف رياست جمهوري در مراسم روز شنبه نيز دارد. در سناريوي دوم نيز موضوع بازي سازي ها مطرح است؛ همان طور كه تجربه هاي پيشين نيز نشان داده، متاسفانه در برخي مواقع در لحظات پاياني معاملات تلاش هايي در راستاي مثبت نگه داشتن شاخص سهام شكل ميگيرد. از اين رو ممكن است خريدهاي دقيقه نودي ديروز نيز در راستاي همين موضوع و سعي در فضاسازي مثبت معاملات سهام باشد. تداوم فضاي تست دوبله غيرحضوري استاد چنگيز جليلوند  احتياطي در نبود نقدينگي جديد كاهش نقدينگي جديد و افزايش احتياط گران را ميتوان در جريان معاملات روز گذشته مشاهده كرد. در شرايط كنوني شاهد كند شدن جريان نقدينگي ورودي به هستيم. حركت صعودي قيمت در صنايع بزرگتر، به نقدينگي قابل توجهي نياز دارد. تامين اين نقدينگي با تاجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانوجه به نزول معاملات به ويژه در روزهاي اخير، كمي بعيد به نظر ميرسد اما گروه هاي كوچكتر با همين ميزان معاملات نيز ميتوانند رشد كنند. امري كه ميتوانداصلاح چنگيز جليلوند، صداي تاثيرگذار ناصر ملك مطيعي و فردين  قيمتي در نمادهاي بزرگ و حركت به سمت نمادهاي كوچكتر را به همراه داشته باشد. اين موضوع در معاملات ديروز به وضوح قابل مشاهد بود. شرايط معاملات روز گذشته تا حدودي رنگ روزهاي معاملات در ابتداي سال جاري را داشت. روزهايي كه با حجم و پايين معاملات و رشد شاخص كل هم وزن در مقابل شاخص كل همراه بود. احتياط خريداران ديروز احتياط همچنان ميان مشاهده شد. در چنين فضايي، خريداران بالقوه سهام تلاش ميكنند تا حد ممكن از خريد استاد چنگيز جليلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان  اجتناب كنند. از آنجا كه محرك هاي گذاري در در شرايط ف به حدي پرتوان نيست كه فروشندگان احتمالي را از فروش سهام منصرف كند، خريداران نيز استراتژي صبر را انتخاب كرده اند. به عبارت ديگر در شرايط كنوني كه نقدينگي دارند، در حال احتياط و صبر هستند. اين گروه منتظرند تا ع ل ايجادكننده فشار فروش از خارج شده و شرايط متعادلي براي خريد مهيا شود. نوسانات در هاي جهاني نوسانات روزهاي اخير هاي جهاني نيز از ديگر ع ل ايجاد احتياط در چنگيز جليلوند و مريم شيرزاد  ميان شده است. اين امر با توجه به تعطيلات روز شنبه موجب

افزايش فروش بيشتري از سوي گران در نمادهاي وا ه به قيمت هاي جهاني شد. داجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانر حالي طبق روال هميشگي نگراني وترديد به عنوان عاملي اصلي در فروش آخرهفته نمادهاي كالايي مطرح است كه اين امر با توجه به تعطيلات اول هفته، شدت بيشتري گرفته است. بي خبري 3روزه از روند هاي جهاني و نوسانات اين ها بر نمادهاي وا ه باعث شدت گرفتن فشار فروش در نمادهاي گروه فلزات اساسي از جمله فولاد خوزستان، مزاياي پادكست  فولاد مباركه و ملي مس شد. از سوي ديگر طي دو روز اخير شاهد توقف رشد قيمت فلزات در هاي جهاني بوديم؛ در حالي به دنبال سياست هاي و خوش بيني به رشد قيمت هاي فلزات پايه به صعود قيمت نمادهاي وا ه در هاي جهاني و فاصله گرفتن از كف قيمتي منجر شد كه طي معاملات روز سه شنبه و چهارشنبه شاهد نوسان منفي درقيمت اين فلزات بوديم.بر اين اساس ديروز قيمت هر تن مس به قيمت 6333 دلار رسيد. قيمت هر تن روي نيز كه به 2800 دلار رسيده بود، با روندي كاهشي به حامد بهداد،برنده تنديس حافظ و اهداي ان به چنگيز جليلوند  2765 دلار در هر تن كاهش . بر همين اساساجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران ديروزبيشتر نمادهاي فعال در گروه فلزات اساسي با صف فروش مواجه شدند. نگراني هاي سياسي نگراني هاي سياسي نيز يكي ديگر از مواردي است كه موجب ايجاد فضايي احتياطي در معاملات روزهاي اخير شده است؛ بخشي از اين نگراني هاي سياسي مربوط به اتخاذ تحريم هاي جديد ه و نقض است. البته در اين ميان طبق شواهد موجود به نظر نميرسد كه كاخ سفيد به سوي نقض حركت كند. در اين ميان حتي برخي سيگنال هاي مثبت از سوي صداي چنگيز جليلوند در فيلم سلام بمبيي درنقش محمدرضا گلزار  فعالان سياسي داخلي مبني بر عدم نگراني در زمينه نقض به گوش ميرسد. اين موضوع با نشانه هايي مثبت در سياست هاي خارجي نيز قابل مشاهده است. اما با اين وجود همچنان نگراني هايي از جانب اين موضوع ميان برخي از گران به چشم ميخورد كه باعث در پيش گرفتن احتياط آنها شده است. كاهش ريسك هاي سياسي با مراسم تحليف در اين راستا برگزاري مراسم تحليف رئيس جمهوري در شنبه

آينده ميتواندكمي از اين نگراني هاي سياسي بكاهد و فضا را تلطيف چنگيز جليلوند ستاره دوبله ايران در مصاحبه با حامد بهداد  كند. اين در حالي است كه حضور برخي مقامات سياسي از هاي خارجي در اين مراسم، ميتواندنگراني ها ناشي از مسائل سياسي اخير را كاهش دهد. اين موضوع در جنبه نخست اثرات رواني مثبت به همراه خواهد داشت و در گام هاي بعدي موج جديد و به اعتقاد كارشناسان، موج مثبت را به دنبال خواهد داشت. نگاهي به روز چهارشنبه بر اين اساس طي معاملات ديروز، شاخص اغلب صنايع حاضر در تهران با مواجه شد. به طوري كه از ميان 37 حاضر در تهران، تنها شاخص 13 با نوسان مزاياي توليد پادكست  مثبت همراه بود. در اين ميان محصولات چوبي با ثبت رشد روزانه 3  زهره سادات هاشمي درصدي در صدر ديگر صنايع قرار گرفت. قند و شكر، ساير محصولات كاني غيرفلزي و كاشي و سراميك نيز از ديگر گروه هاي مثبت در ديروز بودند كه با بازدهي بيش از يك درصدي همراه شدند.اين در حالي است كه گروه هاي بزرگ و شاخص سازي از قبيل فلزات اساسي، استخراج كانه هاي فلزي، فرآورده هاي نفتي پالايشگاه ها و محصولات شيميايي در فهرست گروه هاي منفي قرار گرفتند. در اين ميان استخراج ساير معادن مزاياي توليد پادكست  با ثبت زيان روزانه 19/ 3 درصدي به عنوان ضعيفترين گروه شناخته شد. در اين شرايط در مجموع روز گذشته شاهد جابه جايي بيش از 346 سهم در 45 هزار و 207 مرتبه بوديم كه ناشي از اين معاملات به 92 ميليارد رسيد. البته اين رقم بدون احتساب معاملات بلوكي در نظر گرفته شده است. در پايان معاملات ديروز نماد فولاد مباركه اصفهان با جابه جايي بيش از 22 سهم به 7/ 3 ميليارد ، بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد. بيشترين معاملات نيز در اختيار معاملات 3/ 6 ميليارد به چنگيز جليلوند و مريم شيرزاد  پرداخت ملت بود. اين روزها كه هر روز عده اي تحت عنوان مال باختگان اين مؤسسه ها مقابل نهادهاي رسمي تجمع ميكنند،ياد نشست هاي سنگين شوراي و اعتبار ميم.نمي ‎دانم اين روزها رئيس شروين قطعه اي كل مركزي شب ها چگونه به خانه ميرود،چون آن روزها وقتي از نشست هاي شوراي واعتبار

به خانه ميرفتم،به واسطه ا عات تكان دهنده اي كه از وضعيت مؤسسه ها در شورا مطرح ميشد، ،چند ساعت سردرد داشتم و مجبور بودم قرص بخورم تا بتوانم باقي مانده شب را بخوابم. دكتر سيف چنگيز جليلوند صداي محمد رضا گلزار در فيلم پر مخاطب سلام بمبئي  و همكارانش چهار سال است در كنار همه وظايفي كه بر عهده مركزي گذاشته شده،مشغول سامان دهي صدها مؤسسه غير مجاز هستند و من هميشه از خودم ميپرسم او و همكارانش در مركزي چگونه بر اين رنج بزرگ غلبه ميكنند؟ آن چه قطعا نمك روي زخم مركزي ميپاشد،سوء استفاده از صبوري و معذوريت مديران اين نهاد در بازگويي حقايق و تقصيرات سازمان ها و مؤسسه هاي شبه و ...است. طرفه آن كه نهادهاي ناپيدا كه بخش مهمي از ف ،مديون فعاليت هاي غير قانوني آنهاست، اكنون چنگيز جليلوند ستاره دوبله ايران در مصاحبه با حامد بهداد  طلبكارانه ه مركزي حاشيه سازي ميكنند و مال باختگان احتمالي را سراغ سياست گذار ميفرستند. نميخواهم بگويم ناظر در دوره هاي قبل هيچ تقصيري نداشته اما نبايد اسير تبليغات ين و فشارهاي نامرئي شد و به جاي دادن نشاني مقصر اصلي،آدرس مركزي را به زيان ديده داد. همين طور نبايد اسير توهم توطئه شويم و فكر كنيم همه آن ها كه اين روزها تحت عنوان مال باختگان مؤسسه هاي مالي و اعتباري غيرمجاز دست به اعتراض ميزنند،گروه هاي فشار هستند كه با هدف امتياز گرفتن از مركزي دست پادكست چيست  به تجمع زده اند. سرگذشت تلخي كه در ادامه ميخوانيد، ابعاد تكان دهنده اي از مؤسسه هاي مالي و اعتباري غير مجاز را براي شما روشن ميكند: يك روز كه براي حضور در نشست شوراي و اعتبار به مركزي رفتم،يكي از قديميترين و سرشناسترين اعضاي اتاق را مقابل در ورودي مركزي ديدم.با اين فكر كه احتمالا ايشان منتظر كسي هستند،پياده شدم تا حال و احوالي بپراجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهرانسم. بعد از احوال پرسي،پرسيدم اين جا چه ميكنيد؟ گفتند منتظر شما بودم.تعجب كردم و با ابراز شرمندگي توليد پادكست  گفتم چرابادفترهماهنگ نكرديد؟ گفتند:نمي خواستم در اتاق، شما را ملاقات كنم. ايستاده به حرف هاي ايشان گوش كردم و بعد از مدتي احساس كردم نه ايشان و نه من،توان مكالمه سر پايي نداريم و خواستم كه درون ماشين

به صحبت ها ادامه و ايشان هم خواستند تنها باشيم.از راننده خواهش كردم ما را تنها بگذارد. اجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران ماجرا از اين قرار بود: يك سال پيش از اين ديدار،مدير يكي از مؤسسه هاي مالي واعتباري،سراغ اين توليد كننده محترم ميرود و پيشنهاد ميكند اگر ايشان قابل توجهي در اين چنگيز جليلوند و ماجراي دوبلور شدن  مؤسسه سپرده گذاري كند،سالانه 32 درصد سود دري خواهد كرد.مدير مؤسسه قول ميدهد سود را ماهانه به حساب ايشان واريز كند و حتي بابت سود ماهانه هم سود 32 درصدي به ايشان پرداخت شود. محترم اين سرگذشت كه بيش از 5 دهه در كار توليد و صادرات بوده، خام اين پيشنهاد ميشود تا خودش را از گرفتاري هاي توليد رها كند.او كه از فراز و نشيب هاي گري خسته شده،زمين و ماشين آلات كارخانه اش را ميفروشد و پس از تسويه حساب با كارگر و كارفرما، اش را در اين مؤسسه سپرده زندگي شخصي استاد بزرگوار چنگيز جليلوند  ميكند. ياجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران ك سال و اندي ميگذرد و سرگذشت ما با محاسبه سودي كه به سپرده اش تعلق گرفته،حالا بيش از 70 ميليارد از مؤسسه مالي و اعتباري طلبكار است. دردناكتر از همه اين كه او به كارگران و كارمندان بازخريد شده اش توصيه ميكند شان را در همين مؤسسه سپرده كنند و آنها هم بهره اي ببرند.تعداد زيادي از اطرافيان ايشان هم با چنين نيتي دارايي خود را در اين مؤسسه سپرده ميكنند و گرفتار ميشوند. حالا او مانده و بر باد رفتن عايدي نيم قرن تلاش و كوشش اش كه معلوم نيست چگونه چنگيز جليلوند: سينماي كيميايي را دوست دارم  و چه زماني به دستش برسد. مال باخته وقتي خداحافظي كرد،اشك در چشمانم جمع شد.چطور به اين شر حاضر شده بود حاصل يك عمر كار و تلاشش را به باد بسپارد؟ آن مؤسسه كذايي با چه پشتوانه اي ،هم مركزي اجاره فضا، كلاس يا كارگاه آموزشي و اتاق جلسات و كنفرانس حوالي ميدان انقلاب تهران را دور زد و هم را به دام يك بازي خطرناك كشاند؟ آن روز با تأخير به نشست شوراي و اعتبار رفتم و سخنراني تندي ه مسببان اين دمل هاي چركين كردم.به دليل سوگندي كه خورده ام،نمي توانم درباره مباحث آن روز چيزي بنويسم اما خوب به خاطر دارم بعد از پايان آن نشست،روانه مطب پزشك شدم.

 

...
نویسنده : زهرا میرالماسی بازدید : 4 تاريخ : جمعه 13 مرداد 1396 ساعت: 1:43